Варіант № 41.

Теоретичне завдання:

1. Поняття поведінки.

2. Відділи проміжного мозку. Функціональна роль таламусу, гіпоталамусу та епіталамусу.

Тестове завдання:

1. Які задачі стоять перед еволюційної анатомією:

а) вивчити просторове співвідношення органів та систем з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей;

б) оцінити вплив віку та зовнішніх факторів на будову та форму органів;

в) оцінити роль генотипу в формуванні структури та функцій окремих органів і систем;

г) з'ясувати історію розвитку людини, її органів та систем.

2. Вкажіть ознаки, характерні для кінезу:

а) направлений рух організму;

б) ненаправлений рух організму;

в) індивідуально-специфічна реакція;

г) мимовільна стереотипна реакція частини тіла;

д) складна стереотипна реакція організму, яка виникає при зміні навколишнього середовища та специфічному внутрішньому середовищі.

3. Вкажіть особливості нервової системи амфібій:

а) найбільш інтенсивний розвиток виявляє кінцевий мозок;

б) домінуючу роль в координації мозкових процесів виконує мозочок;

в) найголовніший фактор прогресивного розвитку нервової системи – виникнення нових органів чуття;

г) можливість тільки неасоціативного навчання;

д) здатність до когнітивного навчання.

4. Аферентним називають нейрон:

а) аксони якого йдуть до м'язів;

б) аксони якого йдуть від рецептора;

в) відростки якого не виходять за межі ЦНС;

г) тіло якого розташоване в межах ЦНС.

5. Вкажіть нервові волокна, які контролюють роботу внутрішніх органів:

а) А-волокна;

б) В-волокна;

в) С-волокна;

г) γ-мотонейрони.

6. Вкажіть функції, контроль яких забезпечує проміжний мозок:

а) контроль хімічного складу крові;

б) програмування рухової активності;

в) зіничний рефлекс;

г) регуляція збудливості кори великих півкуль головного мозку;

д) рефлекс жування.

Варіант № 52.

Теоретичне завдання:

1. Загальна характеристика безумовних рефлексів, кінезів, таксисів та інстинктів.

2. Класифікація нервових волокон.

Тестове завдання:

1. Причина виникнення перетинок між пальцями у водоплавних птахів за Ж.-Б. Ламарком:

а) розтягнення шкіри між пальцями в результаті тренування та намагання удосконалитись;

б) вплив температури та інших умов зовнішнього середовища;

г) мутації.

2. Вкажіть особливості вроджених поведінкових реакцій:

а) видоспецифічна реакція;

б) індивідуально специфічна реакція;

в) завжди проявляється з моменту народження;

г) може зникнути в онтогенезі.


7968705544341298.html
7968736824839886.html
    PR.RU™