Роздрукувати проект

Кнопка на панелі інструментів Стандартна

Виберіть вигляд, який необхідно надрукувати і виконаєте команду Друк, - Проектз меню Файл. Перш ніж друкувати зображення проекту для Перспективи і Аксонометрії можна встановити будь-яку точку зору.

При друці для деталей встановлюються наступні типи заливок:

Немає - друкується каркас проекту

Біла- деталі проекту друкуються з білою заливкою

Текстура- деталі проекту друкуються з реальними текстурамі.

Зверніть увагу - залежно від розмірів проекту, друкувати зручніше в Книжковійабо Альбомній орієнтації листа. Якщо ви друкуєте вигляд Перспектива добитися вдалого зображення можна не тільки обертаючи сцену, але і управляючи положенням камери за допомогою команд підміню Камера з меню Вигляд або натискаючи клавіші Alt+F2 і Alt+F3 або обертаючи коліщатко миші.

Роздрукувати звіт

Кнопка на панелі інструментів вікна Звіти

Друк звітів виконується з вікна Звіти. Якщо це вікно закрите, відкрийте його командою Звіти з меню Проект.

Вікно Звіти містить вкладки Деталі і Разом, кожна з яких відповідає певному звіту. Виберіть необхідний звіт, а потім виконаєте команду Друк - Звіт з меню Файл.

Перед друком використовуйте команду Попередній перегляд

3.8 Розкроїти замовлення

Кнопка на панелі інструментів вікна Звіти

Після завершення проекту його можна автоматично розкроїти в програмі Астра Розкрій. Для цього виконаєте команду Зберегти для розкрою з меню Проект.

Замовлення для розкрою зберігається у вигляді файлу имя_проекта.xml. Ви можете зберегти цей файл в будь-якому каталозі. Після збереження файлу виконаєте в програмі Астра Розкрій команду Імпорт з меню Дані і виберіть цей файл.


Рецензія

Представлена розробка охоплює матеріал по вивченню роботи з комп’ютерним програмам конструювання меблів на прикладі «Астра конструктор меблів» яка за навчальним планом викладається на третьому курсі спеціальності «Оброблювання деревини».

Матеріал представлено за планом:

Ø вікно та головне меню програми «Астра конструктор меблів»;

Ø створення новою деталі та виробу за допомогою програми «Астра конструктор меблів»;

Ø оформлення нового виробу;

Ø робота із матеріалами для виготовлення виробу;

Ø передавання ескізу виробу до програми «Астра розкрій».

Матеріал викладено в доступній формі, але в той же час термінологічно, що вигідно відрізняє представлену роботу від деяких посібників.

Робота може бути використана студентами коледжу та всіма тими хто цікавиться проблемами виготовлення меблевих виробів за допомогою новітніх форм.Робота достатньо повно ілюстрована.

РЕЦЕНЗЕНТ: _____________________Пєтухов Г.Ф.

Розглянуто і схвалено цикловою комісією ______________________________

Протокол № ___ « » ________ 2012 р.

Голова комісії _________ Т.В. Кушніренко7968374226217363.html
7968435580977452.html
    PR.RU™